جلسه کمیته انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها برگزار و انتصاب محمدمهدی طهرانچی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد تائید شد.