مدیرکل روابط‌عمومی بانک صادرات ایران در آیین رونمایی از نماهنگ «آوای ایران» گفت: امروز همکاری دو هنرمند بزرگ کشور موجب شده تا پیوندی نوستالژیک بین دو تا سه نسل از مردم ایران برقرار شود و حاصل این همکاری منجر به خلق اثری ماندگار برای حال و آینده شده است.

 به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، مدیرکل روابط عمومی بانک صادرات ایران در آیین رونمایی از نماهنگ «آوای ایران» گفت: امروز همکاری دو هنرمند بزرگ کشور موجب شده تا پیوندی نوستالژیک بین دو تا سه نسل از مردم ایران برقرار شود و حاصل این همکاری منجر به خلق اثری ماندگار برای حال و آینده شده است.

امیر لعلی افزود: شعار بانک صادرات ایران «در خدمت مردم » بودن است. درست است که وظیفه انجام یک کار اقتصادی و پولی را دارد، اما در کنار آن یک رسالت اجتماعی نیز داریم که در خدمت فرهنگ و موضوعات اجتماعی بودن است و مشارکت بانک صادرات ایران در این کار نیز از همین نگاه سرچشمه گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد اثر تولیدشده بتواند مورد توجه همه مشتاقان هنر اصیل ایرانی قرار گیرد و برای نسل‌های آینده نیز خاطره خوبی را تداعی کند.

بانک صادرات ایران با ٦٧ سال حضور در کنار مردم، امروز در قامت حامی هنر، مسئولیت‌های اجتماعی خود را در دستور کار قرار داده است.