نشست تخصصي بررسي طرح ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي یكشنبه ١٨ آذر برگزار مي شود.

💠 سخنرانان نشست:

١- امير خوراكيان، معاون مركز ملي فضاي مجازي
٢- دكتر محمد سلطاني فر، معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
٣- دكتر اكبر نصرالهي رييس دانشكده ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي
٤- دكتر مهرداد نوابخش، استاد جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
٥- دكتر باقر انصاري استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
٦- دكتر حميد ضيايي پرور مدير كل دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها.

🔸زمان: يكشنبه ١٨ آذر ساعت ١٤ تا ١٦
🔸مكان: دفتر مطالعات رسانه ها، خيابان شهيد بهشتي، ضلع غربي مصلاي تهران، خيابان پاكستان، كوچه دوم، شماره ١١

🔻طرح ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي اخيرا به مجلس تقديم شده و اكنون در كميسيون فرهنگي مجلس در دست بررسي است.

🔻انتشار متن كامل اين طرح منجر به بروز واكنشهاي شديد كاربران فضاي مجازي و واكنش رسانه ها شده است.

🔻دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها از عموم علاقه مندان و رسانه نگارها براي حضور در اين نشست دعوت مي كند.