با صدور حکمی “دکتر کامران رخشانی” به سمت مدیر کمیته روابط عمومی و تبلیغات و عضو شورای راهبردی انجمن صنفی بازاریابان شهر تهران منصوب شد. به گزارش روابط عمومی، در حکم صادره آمده است : ” جناب آقای دکتر کامران رخشانی با عنایت به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان […]

با صدور حکمی “دکتر کامران رخشانی” به سمت مدیر کمیته روابط عمومی و تبلیغات و عضو شورای راهبردی انجمن صنفی بازاریابان شهر تهران منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی، در حکم صادره آمده است :
” جناب آقای دکتر کامران رخشانی با عنایت به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور، مدیر کمیته ی روابط عمومی و تبلیغات و عضو شورای راهبردی انجمن صنفی کارگری بازاریابان شهر تهران منصوب می شوید .
امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری حداکثری طرفیت های موجود انجمن صنفی بازاریابان در انجام شایسته وظایف مربوطه از جمله بستر سازی مناسب به منظور رشد تعالی و ارتقاء جایگاه بازاریابان موفق و موید باشید .”
دکتر کامران رخشانی پیش از سمت هایی از جمله مدیر روابط عمومی موسسه انتشارات امیر کبیر، بنیاد فرهنگی رفاه ، موسسه فرهنگی تسنیم نور و ریاست هیئت مدیره موسسه آوای مهر ایرانیان را در کارنامه خود داشته است.

  • منبع خبر : انجمن روابط عمومی ایران