شعار بانک توسعه تعاون در چهارمین جشنواره پژوهشی بانک توسعه تعاون با حضور حجت‌الله مهدیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، سایر اعضاء هیئت مدیر بانک توسعه تعاون، دکتر مسلم خانی مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، دکتر قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها رونمائی شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، سعید معادی مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بابیان اینکه شعار و لوگو ازجمله موارد مهم برای یک سازمان تلقی می‌گردند که به‌عنوان هویت و شناسنامه هر سازمان می‌توانند باعث جلب و جذب مردم و مشتریان و دریچه ورود ذهنی و ارتباطی آنان به سازمان باشد گفت: شعار می‌تواند بیانگر مأموریت، محصول، خدمت و یا مزیت رقابتی کلیدی برای سازمان‌ها باشد و تعهد یک خدمت را به مردم نشان می‌دهد؛ و در همین رابطه افزود: شعار باید کوتاه و درعین‌حال رسا باشد و ضمن ایجاد احساس مثبت در مخاطبان دارای بار معنای مثبت باشد و لازم است که در خاطره‌ها و ذهن‌ها بماند.

معادی بابیان اینکه با تائید و موافقت جناب آقای مهدیان رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم و همچنین سایر اعضاء محترم هیئت‌مدیره بانک، پس از تهیه و ارائه پیشنهاد توسط امور روابط عمومی و حوزه مدیریت، بررسی و دقت لازم از بین شعارهای مختلف و متنوع اعمال و سرانجام شعار بانک حسب وظایف و رسالت وجودی آن و با بهره بردن از گنجینه غنی ادبیات و شعر ایران‌زمین و برداشت مصرع یکی از زیباترین اشعار مفهومی لسان الغیب حضرت خواجه حافظ شیرازی “آری به‌اتفاق جهان می‌توان گرفت” تعیین گردید، اظهار داشت: انتخاب این مصرع ارزشمند با اتکا به اشتراک مفهومی و محتوایی کلیدواژه‌های تعاون و توسعه با مصرع مذکور بوده است. به‌نحوی‌که شروع این مصرع با کلمه:”آری ” دلالت تأکیدی و اثباتی بر مثبت اندیشی و وقوع حتمی یک موضوع، توأم با تشویق و ترغیب همگان بر انجام کار ارزشمند و بزرگ بوده است و متعاقب آن واژه ” به‌اتفاق ” بیانگر مفهوم صریح و روشن ” با اتحاد “، ” با تعاون “، ” با همکاری “، ” با همدلی ” و ” با همراهی ” است، مضاف بر اینکه انجام کارهای مهم، بزرگ و ارزشمند در قالب بیان شاعرانه، ترکیب ” جهان می‌توان گرفت ” متجلی شده است که مفهوم تفکر جمعی، کار جمعی، تلاش جمعی برای انجام کارهای بزرگ و مهم در جهت توسعه و ایجاد ظرفیت بیشتر و بهتر قابل‌درک و استنباط است.

مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون در راستای تحقق اهداف، مأموریت، برنامه‌ها و رسالت حرفه‌ای خود، زمانی موفق و موثر می‌باشد که با همدلی، همیاری و هم‌افزایی آحاد مختلف اجتماعی که مفهوم عینی تعاون قلمداد می‌گردد، بتواند کارهای مهم و بزرگ را به سرانجام برساند و نقش توسعه‌ای خود را به‌درستی ایفاء نماید، اظهار داشت: بانک توسعه تعاون بانکی از جنس مردم و برای مردم است و با مشارکت مردمی و از طریق اقتصاد مردم مدار می‌تواند ایفاگر رسالت حرفه‌ای خود باشد. انتخاب این شعار برای بانک توسعه تعاون سعی گردیده با رعایت اصل صداقت، از هرگونه شعارزدگی، اغراق و غلو غیرمنطقی و عدم سنخیت، پرهیز و در مقابل با القاء پیام مبتنی بر اتحاد و همدلی و شعار متکی بر شعور که برخاسته از درک صحیح از مسئولیت اجتماعی است، جامعه هدف و عموم مردم در کنار بانک توسعه تعاون به انجام کارهای ارزشمند و بزرگ برای توسعه ایران اسلامی دعوت‌شده است.

وی گفت: دعوت به مشارکت، تعاون، اتحاد، هم‌افزائی و همراهی با بهره‌گیری از ظرفیت بی‌بدیل مردم که متکی به اقتصاد مردمی تعاون باشد علاوه بر ایجاد اعتماد می‌تواند زمینه‌ساز انجام کارهای بزرگ، ارزشمند در جهت کمک به ایجاد و توسعه اشتغال، کمک به حفظ اشتغال موجود، کمک به رونق تولید، افزایش تولید و خدمات، کمک به صادرات و کمک به توسعه بخش تعاون شود.