دویست و شانزدهمین نشست تخصصی ماهانه انجمن روابط عمومی ایران با موضوع شیوه های نوین جذاب سازی محتوا با فرمول اینفوگرافیک با سخنرانی و ارائه حمید رضا خاتونی؛ مدرس و متخصص اینفوگرافیک با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران، ‌اعضای انجمن و اساتید دانشجویان و فعالان عرصه روابط عمومی و ارتباطات پنجم دی ماه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، پیش از اجرای سخنرانی و ارائه استاد حمیدرضا خاتونی گزارش مبسوطی از عملکرد امور استان های انجمن توسط سید فضل الدین موسوی عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته استان های انجمن ‌روابط عمومی ایران ارائه شد.

نشست دویست و شانزدهم با توجه به موضوع مورد بحث از اقبال مخاطبان و توجه بینندگان و شنوندگان برخوردار بود.

یادآور می شود در اولین فرصت پی دی اف اجرای امروز بر روی سایت رسمی انجمن و کانال رسمی انجمن دوابط عمومی ایران بارگذاری خواهد شد.

در حاشیه این مراسم یاد و نام استاد مطهری نژاد و خاطرات معاشرت با ایشان توسط مهمانان و مدعوین ‌مرور و گرامی داشته شد.