دوره توانمندسازی مدیران روابط عمومی گروه خودروسازی ایران خودرو شعبه خراسان با حضور دبیر انجمن روابط عمومی ایران و کارشناسان روابط عمومی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، دکتر محمدرضا حقیقی دبیر انجمن روابط عمومی ایران در این دوره، ضمن تشریح شاخصه های مهم در حوزه مدیریت روابط عمومی، بر توانمندسازی شاغلان روابط عمومی تأکید کرد.

شایان ذکر است،‌ این دوره که با حضور مدیران ارشد شعبه خراسان گروه صنعتی ایران خودرو در استان خراسان برگزار شد، شامل سرفصل هایی در مورد برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک و بررسی و بکارگیری آخرین فناوری و ابزارهای نوین روابط عمومی بود.