سیدضیاء هاشمی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی طی حکمی پدرام الوندی را به عنوان معاون خبر ایرنا منصوب کرد.

الوندی پیش از این مدیرکل اخبار داخلی ایرنا بوده است و بیش از پانزده سال سابقه کار رسانه‌ای دارد. از او تاکنون کتاب‌های مختلفی در حوزه رسانه و تاریخ شفاهی منتشر شده است.

پدرام الوندی جوان‌ترین معاون خبر ایرنا در سه دهه اخیر است.