انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومی های استان مازندران برگزار شد و از کل آراء ماخوذه، 139 برگه صحیح، 7 نفر به عنوان اعضاء اصلی و 2 نفر به عنوان اعضاء علی البدل شناخته شدند. ‎

اعضای اصلی عبارتند از:
۱-یاسر رضازاده ۷۹ رای
۲-حسن شیرزاد ۶۵ رای
۳-حسین برزگر ولیک چالی ۵۲ رای
۴-رمضان کریمی ۴۳ رای
۵-سید حمزه مطهری ۴۳ رای
۶-مهدی بادی کناری ۴۰ رای
۷- محمد مقدم فر ۳۰ رای

اعضای علی البدل:
۱-حسین سعادت فر ۳۰ رای
۲- سیروس کرامتی فرح آبادی ۲۸ رای

رییس این شورا، استاندار و دبیر آن، مدیر کل روابط عمومی استانداری است.

تشکیل این شورا بر اساس مصوبه هیات وزیران صورت گرفت و ۷ کمیته پژوهش، نوآوری و افکار سنجی؛ کمیته فرهنگی و تبلیغات؛ کمیته اطلاع رسانی و فضای مجازی؛ کمیته ارزیابی عملکرد و تعیین شاخص؛ کمیته آموزش؛ کمیته امور بین الملل و کمیته اجرایی و امور اعضا زیر مجموعه آن هستند.

دانش افزایی و افزایش کارآمدی روابط عمومی ها، تقویت گفتمان نظام و برنامه ها، سیاست و اقدامات دولت؛ نظارت، رتبه بندی و ارتقا جایگاه روابط عمومی ها؛ تدوین چارچوب هماهنگ و کارآمد برای اطلاع رسانی و جذب نیروهای خلاق و کارآمد برای روابط عمومی ها از مهم ترین اهداف فعالیت شورای هماهنگی روابط عمومی هاست.

ایجاد هماهنگی میان روابط عمومی ها در راستای اهداف عالیه دولت و ارتقاء دانش آنان با برپایی دوره ها، سمینارها، همایش های آموزشی و تبلیغات پیشرفته و آشنا سازی آنان با علوم و فنون جدید در این حوزه کاری از موضوعات فعالیت این شوراست.