دبیرخانه سومین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران آغاز به کار نمود.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، تایماز سید مصطفایی دبیر جایزه گفت: با توجه به برگزاری باشکوه و مطلوب دو دوره پیشین این جایزه از سویی و درخواست و استقبال بنگاه های اقتصادی و خدماتی جهت حضور در این رویداد از سوی دیگر، دبیرخانه دائمی، ساز و کار سومین دوره جایزه را در دستور کار خود قرار داد.

وی ادامه داد: در این دوره نیز همانند سنوات گذشته شورای سیاستگذاری و کمیته داوران با حضور شخصیت ها، چهره های تصمیم ساز و تصمیم گیر از سه قوه مجریه،مقننه و قضایی، سازمان های مردم نهاد، انجمن های صنفی ، دانشگاه ها و شبکه مسئولیت اجتماعی اتحادیه اروپا شکل خواهد گرفت.

به گفته وی، برگزاری پیش سمینارها و کارگاه های تخصصی قبل از رویداد از جمله برنامه های جایزه سوم می باشد.

مصطفایی در پایان گفت: اخبار و اطلاع رسانی های بعدی از طریق پرتال جایزه مسئولیت اجتماعی (csraward.ir) به صورت رسمی انجام خواهد گرفت.