کتاب آشنایی با ارتباطات سلامت که محصول فعالیت مشترک اعضای گروه علمی «ارتباطات سلامت و محیط زیست» انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات است، مجموعه منتخبی از مقالاتی است که در جهت تولید و نشر ادبیات علمی نظری و تجربی در این حوزه علمی، یعنی ارتباطات سلامت از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است و توسط نشر تیسا در سال جاری منتشر شده است.

مقصود از ارتباطات سلامت، health communications مطالعه و کاربرد استراتژی های ارتباطی جهت اطلاع رسانی، و تاثیرگذاری بر هر گونه تصمیم فردی و اجتماعی مرتبط با سلامت – با همه ی ابعاد آن- در جهت حفظ و ارتقای سلامت افراد جامعه است.

عرصه ی مطالعات و پژوهش دانشگاهی «ارتباطات سلامت»، ماهیتی میان رشته ای دارد. بر همین اساس، به خوبی به بستر شکل گیری رابطه و تعامل موثر میان علوم اجتماعی و علوم پزشکی/بهداشتی مبدل شده است، و به ارتباطات کاربردی در دو سطح خرد و کلان؛ میان مراقبت کنندگان بهداشتی و بیماران و نیز، میان نهادهای حوزه سلامت و عموم مردم می پردازد.

کتاب حاضر مبتنی بر ترجمه ی متون و مقالات منتخب از ادبیات موجود علمی-پژوهشی جهان در حوزه ی میان- رشته ای ارتباطات سلامت است که با موضوعاتی متنوع جهت آشنایی بیشتر مخاطبان دانشگاهی و علاقمندان به رشته ارتباطات سلامت در ایران در دسترس خوانندگان قرار گرفته است.

فصول این کتاب به موضوعاتی چون ابعاد ارتباطات سلامت، مطالعات ارتباطات سلامت در آسیا، کمپین های ارتباطات سلامت در کشورهای در حال توسعه، ارتباطات سلامت و ارتقای سرمایه اجتماعی می پردازد.

گروه علمی-تخصصی «ارتباطات سلامت و محیط زیست» در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات است از بدو تاسیس این گروه در سال ۱۳۹۳ در زمینه ی تولید و ترجمه ی ادبیات علمی حوزه ارتباطات سلامت اهتمام ورزیده است.

این کتاب با کوشش و با ترجمه شیرین احمدنیا، حبیب راثی تهرانی، معصومه شفعتی، عاطفه آقایی، ثریا احمدی و عرفان رضایی صفا و با ویرایش علمی زهرا اجاق در ۱۶۸ صفحه در مجموعه آثار مشترک انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انتشارات تیسا در پاییز ۱۳۹۷ منتشر شده است.