در نشست مشترک رئیس انجمن روابط عمومی ایران با مسئولان دانشگاه‌های بوخوم، سوربن و زوریخ، بر گسترش همکاری‌های مشترک علمی تأکید شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، دکتر محمدرضا حقیقی پس از بازدید از دانشگاه سوربن فرانسه در ۲۱ بهمن ماه، در ۲۴ بهمن نشست مشترکی با مسئولان دانشکده مدیریت رسانه و ارتباطات دانشگاه بوخوم در مورد مباحث مختلف تحقیقاتی، دانشجویی و همکاری‌های مشترک داشت.

آخرین بازدید رئیس انجمن روابط عمومی ایران، بازدید از دانشگاه زوریخ سوئیس در تاریخ ۲۷ بهمن به منظور بررسی همکاری‌های مشترک علمی خواهد بود.

شایان ذکر است، دانشگاه بوخوم آلمان با داشتن حدود ۴۸ هزار دانشجو و ۵۰۰۰ نفر هیئت علمی در رتبه ۳۵۰ دانشگاه‌های جهان قرار دارد و دارای دانشکده‌های متعدد در رشته‌های دانشگاهی مختلف می‌باشد و هر ساله میزبان تعداد زیادی از دانشجویان کشورهای مختلف بهویژه ایرانیان عزیز است.