20 قانون راهبردی معجزه آفرین در روابط عمومی نوشته حسن خسروی، مدرس دانشگاه و مولف کتاب روابط عمومی و ارتباطات.

۱- روابط عمومی ، دار و ندار سازمان است به آن اهمیت دهید .
۲- مثبت اندیش و دوراندیش باشید.
۳- با توکل بر خدا ، راستگویی و صبر ، همواره موفق خواهید بود.
۴- بطور سیستماتیک و با در نظر گرفتن همه جوانب، قضاوت کنید، تصمیم بگیرید و عمل کنید.
۵- روابط عمومی ، رهبر ارکستر سازمان است . پس ساز خود را با آن کوک نمایید .
۶- شما همه چیز را نمیدانید پس با برنامه و هدفمند حرکت کنید.
۷- مردم حق دارند بدانند شما چه میکنید . پس درست و به اندازه و به موقع اطلاع رسانی کنید.
۸- در کار حرفه ای ، به دنبال خوشایند این و آن ، دلالی ، یارگیری و جبهه بندی نباشید.
۹- بی جهت مغرور ومتعصب و هیجان زده نباشید. انتقاد پذیر بوده و اهل مشورت باشید .
۱۰- احتمالا همیشه یک راه بهتر برای انجام کارها وجود دارد آنرا بیابید و اجرا کنید .
۱۱- اخلاق حرفه ای را همراه با صداقت ، مهربانی و شفافیت رعایت نمایید .
۱۲- سعی کنید صرفا بله قربان گو نباشید. آیندگان در مورد عملکرد شما قضاوت خواهند کرد .
۱۳- افکار عمومی ، همواره شما را رصد میکنند پس هوشیار و بیدار باشید .
۱۴- پنهان کاری ، سرهم اندازی و گمراه کردن دیگران داروی نجات بخش فرار از واقعیت ها نیست .
۱۵- برای سودآوری و موفقیت ، مشتری ، ارباب رجوع ، مصرف کننده وخریداران، بهترین شاخص هستند ، صدای آنانرا بشنوید .
۱۶- توجیه نکنید. شجاعانه خطاها و اشتباهات خود را پذیرفته و عذر خواهی کنید و جبران مافات نمایید .
۱۷- همکاری با رسانه ها ی مختلف ، مانند راه رفتن بر روی یک طناب است . اگر هوشمندانه عمل نکنید سقوط میکنید
۱۸- به امکانات ، وسایل و دانش روز ، به صورت فنی و حرفه ای در زمینه کار خود مسلط و مجهزباشید .
۱۹- به آموزش و پرورش کمی و کیفی پرسنل خود اهمیت فوق العاده بدهید.
۲۰- بدانید که چون خدا همه جا هست پس نمیتوانیم هر کاری که دلمان میخواهد انجام دهیم.