دومین نشست تخصصی شب های فناوری با موضوع انسان و فناوری شنبه ۲۸ اردیبهشت ١٣٩٨، از ساعت ۱۶ الی ١٩ در فرهنگ سرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

دومین نشست تخصصی ” شب های فناوری ” با موضوع ” انسان و فناوری ”

🗓️ زمان : شنبه ۲۸ اردیبهشت ١٣٩٨، از ساعت ۱۶ الی ١٩
📍مکان : تهران‌ – فرهنگ سرای فناوری اطلاعات

⬅️ کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام رایگان (https://bit.ly/2He7zQq)