انجمن روابط عمومی ایران به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات پیامی منتشر کرد.

بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه، روز روابط‌عمومی و ارتباطات است و به خجسته باد این روزِ مبارک و به احترام همه بزرگان، اساتید و فرهیختگانِ تاریخ روابط عمومی و ارتباطات ایران و همه فعالان عرصه گسترده روابط‌عمومی و ارتباطات، یادآور می‌شویم که روز روابط عمومی تنها در برگیرنده یک روز از تقویم نیست؛ بلکه ترجمانی از مدیریت، علم ، هنر، مسئولیت‌پذیری، اندیشه بسیط، عشق، راست‌گویی، تعهد به آرمان‌های سازمانی و فهم و انتقال خواست‌های مخاطبان است.

یک مدیر روابط عمومی شاخصه‌های یاد شده را یا باید کسب کند و سپس این سمت و مسئولیت را بپذیرد و یا اگر هنوز ملبس به آن نیست از پذیرش آن سرباز زند.مدیریت و تدبیر را از شاخصه‌های اصلی روابط عمومی می‌دانیم و اگر کسی توانمندی و شایستگی پذیرش مسئولیتی چنین خطیر را در یک مجموعه در خود نمی‌بیند عین تدبیر است که شرایط تخریب خود و عنوان شغلی و موقعیت و جایگاه یک مدیر روابط عمومی را ایجاد نکند و این یعنی اولین و مهمترین شرط (شجاعت نقد خود) را داراست و این آغاز مبارکی است برای فردایی که سایر آیتم‌ها را هم در خود پرورش داده و آماده پذیرش مسئولیت روابط عمومی شود.

این توصیه و تعریف نه تنها برای دنیای گسترده روابط عمومی و ارتباطات کارساز است که در مشاغل حساس و کلیدی دیگر، همچون آموزگاری، سیاست مداری و مدیریتِ کلان و خُردِ سازمان‌ها، شرکت‌ها و انجمن‌ها هم توصیه می‌شود.

شما فرهیختگان، عالی‌جنابانِ آداب‌دانِ خانواده بزرگ و وزین روابط عمومی هستید و اخلاق مداریِ حرفه‌ای یکی از وجوه شخصیتی و لاینفکِ وجودی شماست و استعانت از رفتار و گفتار استاد نطقی در اخلاق حرفه‌ایِ نظری و عملی داریم و یادآور می‌شویم آنچه ما را از هدف و باورمان دور می‌کند دور شدن از اخلاق حرفه‌ای است.
مطالعه و پژوهش، ارکانِ پویایی و دریافت آموزش و انتقال حرفه‌ای آن به همکاران ( مشروط بر داشتن توان تدریس و تخصص استادی) است.

یک مدیر روابط عمومی در برنامه روزانه و حداقل هفتگی‌اش، آموزش و تدریسِ آموخته‌ها را در اولویت می‌بیند.

منافع عمومی یک اصل ثابت در روابط عمومی و مدیریت آن است، مردم همان ولی نعمتان، ارجمندان و انسان‌های شریف همان خردمندان اطرافمان هستند.

از حکیم سخن فردوسی پاکنهاد که روزش در مجاورت و نزدیکی روز روابط عمومی است وام می‌گیریم
بر این و بر آن روز هم بگذرد

 

خردمند مردم، چرا غم خورَد.

راست‌گویی از الزامات اخلاقِ حرفه‌ای است و اگر چنین موهبتی را در رفتار، گفتار و عملکردمان مدنظر داشته باشیم؛ اثرگذاری که یکی از وجوه کلیدی و بایسته‌های یک مدیر روابط عمومی است نمود پیداکرده و آن زمان تبریک و خجسته باد بیست و هفتم اردیبهشت روز روابط عمومی و ارتباطات به جان‌ودلمان می‌نشیند و هر سو که بنگریم مصداقی از عشق، باور، مسئولیت‌پذیری، مدیریت، اخلاق‌مداری، راست‌گویی و تأثیر هدفمند و مثبت را خواهیم دید و حظ وافر آن را با لبخند و آداب‌دانی مثال‌زدنیِ یک عالی‌جناب عرصه مدیریت و روابط عمومی به مخاطبانمان نثار خواهیم کرد.

و پیشنهاد نهایی به خودمان و شما همکاران شایسته و فرهیخته روابط عمومی و ارتباطات، حفظ حرمت قلم و آنچه می‌نگارد است.

شما هم با ما به صدق این کلام اعتراف دارید که، این روزها سوگندِ پروردگار به قلم و آنچه می‌نگارد مشمول بسیاری از نگارش‌های ما نمی‌شود.
حرمت قلم را در عرصه روابط عمومی و ارتباطات که مقدس است و پاک؛ نگه‌داریم و نیک بدانیم حرمت و اعتبار فروختنی نیست و خریدنی هم، کسب کردنی است.

بیست و هفتم اردیبهشت روز روابط عمومی و ارتباطات مبارک باد

انجمن روابط عمومی ایران