طی صدور حکمی از سوی مهندس سپهر سپهری مدیرعامل گروه شرکت های توسعه پترو ایران، "علی رهنما " به سمت رئیس روابط عمومی و امور بین الملل گروه پترو ایران منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، وی کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی است که حدود سه دهه سابقه فعالیت در حوزه روزنامه نگاری و روابط عمومی دارد.

وی مدیریت روابط عمومی و امور رسانه ای سازمان ملی جوانان، مدیریت روابط عمومی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک )، مدیریت روابط عمومی و ارتباطات شرکت پترو ایران، مدیریت روابط عمومی و مسولیت اجتماعی شرکت بین المللی حفاری را در گذشته عهده دار بوده است.

وی همچنین تدریس دروسی چون روابط عمومی و تشریفات،سرمایه گذاری فردی در بیزینس و مارکتینگ، برندینگ سازمان ازمسیر روابط عمومی، آموزش ویژگی های مدیران عالی، را برای کارشناسان روابط عمومی و بسیاری از مدیران میانی و عالی را در کارنامه دارد.

همچنین از وی ده ها مقاله پیرامون مسایل اجتماعی در مطبوعات تاکنون به چاپ رسیده است.