دکتر محمدرضا حقیقی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با صدور پیامی ضایعه درگذشت استاد بزرگ روابط عمومی کشور را به جامعه ارتباطات کشور تسلیت گفت.

انالله و انا الیه راجعون
مرحوم فقید استاد هوشنگ عباس زاده عمری در راه گسترش علم ارتباطات کشور مجاهدت کرد و مدیران و دانشجویان زیادی را تربیت نمودند.

ایشان از معدود فعالان و اساتید کشور بودند که در حوزه های نظری و علمی روزنامه نگاری، افکار عمومی، روابط عمومی و ارتباطات جمعی صاحب نظر و نسبت به تغییرات روز این حوزه تحلیل و راهکار ارائه می نمودند.

اینجانب ضایعه درگذشت این سرمایه ارتباطی کشور ،استاد و چهره ماندگار در تولید علم بومی در حوزه روابط عمومی را به جامعه ارتباطات کشور تسلیت عرض می نمایم.

دکتر محمدرضا حقیقی
رئیس انجمن روابط عمومی ایران