با حکم رئیس جهاددانشگاهی؛ مهدی رفیعی معاون پژوهشي ايسپا، به عنوان سرپرست مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) منصوب شد.

شایان ذکر است چندي پيش با حكم دكتر سعيدرضا عاملي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محمد آقاسي رييس سابق ايسپا، به عنوان معاون بررسي و ارزيابي ستاد فرهنگ شوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب شد.