رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی درباره چگونگی تشکیل پایگاه‌های خبری گفت: قانونی به نام تأسیس خبرگزاری‌های غیردولتی اوایل دهه ۸۰ تصویب شد و آن زمان هدف این بود که بین خبرگزاری‌های دولتی و غیردولتی رقابتی شکل بگیرد و موجب ارتقای هر دو شود.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، فرقانی ضمن بیان این مطلب افزود: هدف این بود که انحصار خبرگزاری‌های دولتی تا حدی شکسته شود اما عملاً این اتفاق نیفتاد. به نظرم در مرحله مجوز دادن هم کوتاهی‌هایی شکل گرفت و عملاً مجوزها به پایگاه‌های خبری متعلق به سازمان‌ها و مؤسسات دولتی داده شد که فقط اسم خبرگزاری را به خود گرفتند. در نتیجه این مسئله بی معنی شد به دلیل اینکه یک ساختار، نهاد و هزینه جدید در سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها شکل گرفت.

او ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها، خبرگزاری‌های اختصاصی خود را دارند که در هیچ کجای دنیا معمول نیست. از طرف دیگر ما شاهد هیچ خبرگزاری غیردولتی به معنای خاص نیستیم و حتی یک خبرگزاری غیردولتی به معنای واقعی نداریم.

فرقانی به تشکیل خبرگزاری‌ها در اواخر قرن ۱۹ اشاره کرد و گفت: خبرگزاری‌ها از بعد تأسیس خود در اواخر قرن ۱۹ تا امروز برای خود تعریفی دارند. وظایف، کارکرد و ساختار آن‌ها مشخص است. بنابراین وقتی که شما یک مؤسسه و نهادی متعلق به سازمان دولتی هستید که اولویت شما فقط انعکاس اخبار و تبلیغات برای آن سازمان و نهاد می‌شود بنابراین این نوع خبرگزاری‌ها حتی از پایگاه‌های خبری هم کوچک‌تر می‌شوند و عملاً بسیاری از خبرگزاری‌های ما چنین وضعیتی دارند.

یعنی این خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های تبلیغاتی برای مؤسسه یا سازمان هستند که البته برخی اهداف تبلیغاتی خود را پنهان می‌کنند و به شکل ماهرانه در لابه‌لای خبرها جاسازی می‌کنند. البته برخی نیز آشکارتر این کار را انجام می‌دهند.

رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تفاوت میان خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری تصریح کرد: خبرگزاری‌ها وابسته به نهاد خاصی نیستند و معمولاً یک نهاد مستقل هستند و فراگیری دارند.

وی ادامه داد: همچنین این خبرگزاری‌ها باید بی‌طرف و عینی‌گرا هم باشند و یک پوشش عام و وسیعی بدهند. در کنار این پوشش عام و وسیع می‌توانیم خبرگزاری‌های تخصصی هم داشته باشیم که تنها یک حوزه مشخص را پوشش خواهند داد اما به معنای وابستگی خبرگزاری به یک نهاد خاص نیست.

این استاد ارتباطات با اشاره به تعریف خبرگزاری‌ها اظهار داشت: خبرگزاری‌ها هویت مستقلی دارند و با وابسته بودن به یک نهاد و سازمان هویت پیدا نمی‌کنند.

فرقانی همچنین به تعریف پایگاه‌های خبری اشاره کرد و گفت: پایگاه‌های خبری وابسته‌اند اما در کشور ما بسیاری از این مفاهیم بی‌معنی شده و خواهد شد. پایگاه‌های خبری معمولاً وابسته به مکان و فرد مشخصی هستند در نتیجه گرایش و علایق آن نهاد و اشخاص را بازتاب می‌دهند.