در این تحقیق از پاسخ دهندگان نیز درخواست شد تا گرایش های فناورانه ای را شناسایی کنند که احتمالا در میان مدت بر عملکرد روابط عمومی و ارتباطات تاثیر می گذارد. با توجه به اینکه این لیست طولانی است و ویژگی های متعددی را برای دیجیتال سازی، هوش مصنوعی و داده های بزرگ بر می شمارد، اما به وضوح معانی و تاثیر آنها را بر روی حرفه و شیوه های روابط عمومی منعکس می کند.

نتایج مطالعه ای که اخیرا منتشر شده است، نشان می دهد در گذشته، دیجیتال سازی یک روند اصلی تاثیر گذار بر روابط عمومی بوده، این درحالی است که تعداد کمی از پاسخ دهندگان نقش خود در این تحقیق که منجر به بینشی درون سازمانی در آینده خواهد شد را در نظر می گیرند. منصفانه است که فرض کنیم مباحث ارایه شده درباره نقش اصلی تحقیق، اندازه گیری و ارزیابی روابط عمومی در سال های آینده نیز پابرجا خواهد ماند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم به نقل از گروه ترجمه شارا، مطالعه روش دلفی به نام روابط عمومی ۲۰۲۵ که در طی سال های نوامبر ۲۰۱۸ و مارس ۲۰۱۹ توسط دکتر آنا آدی از دانشگاه علوم کاربردی کوادریگا (عضو کمیسیون اندازه گیری و ارزیابی روابط عمومی ) انجام شد، از متخصصان ارتباطات ارشد، مشاوران و دانشگاهیان خواست روندها، راه حل ها و توسعه مسئولیت ها را شناسایی کنند تا به کارکنان روابط عمومی و ارتباطات کمک کنند تا اعتماد به نفس حرفه ای را بالا ببرند و ارتباط کار خود را در میان مدت افزایش دهند. این تحقیق از پاسخ دهندگان خواسته تا نقش فعلی خود، نقش پیشنهادی برای روابط عمومی و ارتباطات در جامعه در میان مدت و همچنین مسیرهای شغلی برای آینده ( به جز پیشرفت سلسله مراتبی) را بازتاب دهند. ۶۲ نفر اول در این تحقیق دوره کیفی و ۳۷ نفر بعدی دوره کمی این تحقیق را تکمیل کردند که اکثر آنها در اروپا بودند.

اندازه گیری و ارزیابی به طور مستقیم به عنوان نتیجه در بحث های مختلف و در زمینه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. به عنوان مثال، عمدتا پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که نقش پیش بینی شده آنها در درون سازمان خودشان در میان مدت به عنوان “حمایت از اهداف تجاری” ۱۹/۶۵ درصد و به عنوان “نقش مشاوره ای” ۳۷/۵۰ درصد است. تنها ۱۵/۳ درصد از پاسخ دهندگان پیش بینی می کنند که نقش روابط عمومی در سازمان به عنوان یک تحقیق راهبردی برای رهبری بینش استراتژیک عمل می کند. این در حالی است که می توان استدلال کرد که حمایت از اهداف کسب و کار و بازی نقش مشاوره ای تنها شامل یک مولفه تحقیق و ارزیابی می شود. اما این امر لزوما مورد نظر نیست.

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ نشان می دهد که: حساس بودن داده های رسانه های اجتماعی در مقابل تجزیه و تحلیل داده های بزرگ تاثیر بزرگی در ارتباطات خواهد داشت. هوش مصنوعی می تواند به تولید و توزیع خودکار محتوا به طور مجزا کمک کند.

ربات های اجتماعی؛ به همان اندازه که پیچیده تر و تشخیص آنها دشوارتر می شود، به همان اندازه نیز توانایی شکل دادن به گفتمان عمومی، عقاید، محصولات و خدمات سازمان ها را دارند…

در این تحقیق از پاسخ دهندگان نیز درخواست شد تا گرایش های فناورانه ای را شناسایی کنند که احتمالا در میان مدت بر عملکرد روابط عمومی و ارتباطات تاثیر می گذارد. با توجه به اینکه این لیست طولانی است و ویژگی های متعددی را برای دیجیتال سازی، هوش مصنوعی و داده های بزرگ بر می شمارد، اما به وضوح معانی و تاثیر آنها را بر روی حرفه و شیوه های روابط عمومی منعکس می کند. شاید به همین دلیل، فراتر از فهرست Al که می توان به عنوان یک روند در نظر گرفت، شرکت کنندگان نیز به مفاهیم خاصی درباره استفاده از تکنولوژی به عنوان حریم خصوصی، اخلاق، اندازه گیری و ارزیابی اشاره می کنند و این موارد شامل ( اگرچه اجماعی در این زمینه به دست نیامده است):

رسانه های اجتماعی ۶۱/۴۸ درصد
توسعه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ابزارها در ارتباطات که شامل تحلیل های قابل پیش بینی است. (۴۴/۴۴)
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ (۴۶/۶۱) می باشد

حرکت رو به جلو و در نظر گرفتن نیاز پاسخ دهندگان برای پاسخ دادن به این روندها و سوابق دیجیتالی، به عنوان صلاحیت فنی شماره یک لیست شده است، این در حالی است که استراتژی ( از توسعه به سمت اجرا و ارزیابی) به عنوان کسب و کار و مدرک اصلی ذکر شده است. نیازی نیست که بگوییم جستجو در ارزیابی روابط عمومی و ارتباطات (با تمام آنچه که تحقیق اصلی درباره تکنولوژی و توسعه یکپارچه با آن مواجه است) در آینده نزدیک نیز نگرانی قابل توجهی را برای شرکت کنندگان باقی خواهد گذاشت.

نظرسنجی ۲۰۱۹ به مواردی همچون اعتماد به حرفه روابط عمومی، اعتمادعمومی به طرفداران مختلف سازمان ها، چالش های اعتماد سازی و شفافیت سازی، مهمترین مسایل استراتژیک برای حرفه ای بودن، هوش مصنوعی در ارتباطات و ایجاد و توزیع محتوا می پردازد.

بررسی ارتباطات ۲۰۱۹ بر اساس پاسخ ۲۶۸۹ متخصص ارتباطات در ۴۶ کشور انجام شده است. تجزیه و تحلیل جزییات برای ۲۲ کشور و انواع مختلف سازمان های (غیرانتفاعی، دولتی، شرکت ها و آژانس ها) در دسترس است:

اعتماد: ارتباط برقرار کنندگان احساس می کنند که دو سوم (۶۷ درصد) از مدیران ارشد، اقلیت کمی از نفوذ کنندگان و وبلاگ نویسان (۴۷درصد)، روزنامه نگاران و مردم عادی (۲۷ درصد) به حرفه آنها اعتماد دارند اما اکثریت آنها احساس می کنند که مورد اعتماد همکاران، کارفرمایان، مشتریان داخلی و همچنین سهامداران و مخاطبان خارجی خود هستند.

شفافیت: پاسخ دهندگان متوجه شدند که برقراری ارتباط شفاف در مورد مواضع سیاسی تیم مورد رهبری آنها (۴۱ درصد) و در مورد فرآیندهای داخلی و گردش کار (۳۵درصد) دشوار است.

هوش مصنوعی: سه چهارم پاسخ دهندگان (۷۷ درصد) فکر می کنند که Al به طور کامل حرفه ارتباطات را تغییر خواهد داد، این در حالی است که ( ۵۶ درصد) از پاسخ دهندگان معتقد هستند که حفظ امنیت برای متخصصین ارتباطاتی دشوار است که نیاز به معرفی Al دارند و ( ۵۴ درصد) از این افراد بر این باور هستند که فناوری اطلاعات، بودجه یا ساختار سازمانی مهم هستند.

ایجاد و توزیع محتوا: (۷۷درصد) از شرکت کنندگان اهمیت فزاینده رسانه های مشترک در سه سال گذشته را تایید می کنند، در حالی که (۵۳درصد) از آنها محتوای رسانه های اجتماعی حمایت شده توسط بخش دوم ارتباطات و آژانس ها را مورد استفاده قرار می دهند.