مجموعه کتاب ۲ جلدی مدیریت روابط عمومی دولتی از سوی انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر شد.

به گزارش پایگاه روابط عمومی هنر هشتم به نقل از خبرگزاری مهر، مجموعه کتاب دو جلدی مدیریت روابط عمومی تألیف مهدی باقریان، هادی کمرئی و محمد حمدان بن حاجی عدنان از سوی انتشارات کارگزار روابط عمومی روانه بازار نشر شد. این مجموعه کتا در مجموعه ۹۳۰ صفحه است که در ۸ فصل آماده شده است.

در این کتاب موضوع روابط عمومی در دولت و توسعه آن و حتی نگاهی تاریخی به این موضوع گنجانده شده است که در اینباره اهمیت این حرفه در ایران هم مدنظر قرار گرفته است. مخاطب اصلی این کتاب را می توان همه طبقات اجتماعی دانست با این حال دولتمردان و کارکنان دولت و فعالان حوزه رسانه و روابط عمومی ها با مطالعه آن بهره بیشتری می برند. همچنین این کتاب برای فعالان بازاریابی هم موثر است.

مجموعه ۲ جلدی مدیریت روابط عمومی سبک صریح و صادقانه ای دارد و راهنمای کاربردی و عملی ارائه می دهد. عناوین این کتاب شامل این موارد است:

فصل۱: زمینه‌های مطالعه روابط عمومی دولتی
فصل۲: روابط‏ عمومی‌دولتی: مفاهیم و تعاریف
فصل۳: نظریه‌های روابط‌عمومی دولتی
فصل۴: وظایف روابط‌عمومی دولتی
فصل ۵: قدمت روابط‏ عمومی دولتی در ایران
عناوین جلد دوم

فصل ۶: سطوح روابط عمومی دولتی در ایران
فصل ۷: ساختار روابط ‏عمومی دولتی در ایران
فصل ۸: آینده روابط‏ عمومی دولتی