با حکم سید ضیاء هاشمی مدیرعامل ایرنا عصمت سلیمانی به عنوان «سردبیر گروه نظرسنجی های خبری» منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتمروابط عمومی ایرنا در این حکم آمده است:

سرکار خانم عصمت سلیمانی
با توجه به تعهد و تجربه سرکارعالی به موجب این ابلاغ به عنوان “سردبیر گروه نظرسنجی های خبری” منصوب می شوید.
فعالیت برنامه محور، تلاش برای ارتقای کیفی برنامه ها و بهره گیری از ظرفیت های علمی و دانشگاهی کشور در بررسی و تحلیل مسایل اجتماعی و فرهنگی در گزارش های تولیدی از جمله ماموریت های شما در دوره مسئولیت است.
لازم می دانم از خدمات و تلاش های سرکار خانم پونه پورقاسمی در دوره مسئولیت قدردانی کرده و توفیق و سربلندی روزافزون ایشان را از درگاه خداوند منان مسئلت نمایم.

سید ضیاء هاشمی