سرکار خانم ناهید شفیعی  با توجه به تعهد و تجربه سرکارعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” سردبیر گروه گزارش و میزگردهای خبری ( گروه دانشگاه ) “ منصوب می شوید. پوشش دقیق، جامع و به موقع تحولات و رویدادها، فعالیت برنامه محور و تمرکز بر مسائل اجتماعی و فرهنگی در گزارش های تولیدی از جمله […]

سرکار خانم ناهید شفیعی 

با توجه به تعهد و تجربه سرکارعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” سردبیر گروه گزارش و میزگردهای خبری ( گروه دانشگاه ) “ منصوب می شوید.

پوشش دقیق، جامع و به موقع تحولات و رویدادها، فعالیت برنامه محور و تمرکز بر مسائل اجتماعی و فرهنگی در گزارش های تولیدی از جمله ماموریت های شما در دوره مسئولیت است .

لازم می دانم از خدمات و تلاش های سرکار خانم شهناز حسنی در دوره مسئولیت قدردانی کرده توفیق و سربلندی روزافزون ایشان را از درگاه خداوند منان مسئلت نمایم .

 

سید ضیاء هاشمی
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)