انتصاب رئیس روابط عمومی شرکت بهره‎ برداری نفت و گاز غرب


مدیرعامل شرکت بهره ‎برداری نفت و گاز غرب در حکمی جلال الدین بنی عامریان را به‌عنوان رئیس روابط عمومی این شرکت منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دهنر هشتم به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به نقل از شرکت بهره‎ برداری نفت و گاز غرب، در حکم مهندس ناصری پور به بنی عامریان آمده است:

با توجه به سوابق، تجربیات و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به عنوان ” رئیس روابط عمومی” شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب منصوب می­شوید.

انتظار دارد در راستای تکالیف روابط عمومی شرکت در تحقق موارد ذیل مساعی لازم به کار گرفته شود.

– به کارگیری نیروهای متعهد و توانمند در راستای حصول به اهداف فرهنگی و جلب مشارکت حداکثر کارمندان

– برنامه ریزی، راهبری و کنترل جهت حسن انجام بازدید متخصصان، مسئولین مملکتی و بین المللی و محلی و شرکت های خارجی طرف قرارداد از تأسیسات و کارخانجات شرکت در مناطق عملیاتی شرکت.

– تعامل مثبت و سازنده با سازمان های همگن در راستای تسهیل سازی حصول به اهداف شرکت.

– انعکاس به موقع و دقیق نتایج تلاش های همکاران در واحدهای ستادی و عملیاتی به مبادی ذی ربط.

– برنامه‌ریزی مدون و هماهنگی با شورای فرهنگی شرکت در راستای ایجاد انگیزه و ارتقاء در روحیه کار و تلاش در پرسنل و خانواده های ایشان.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید. ضمناً از زحمات حمیدرضا رستمی در مدت تصدی سرپرست روابط عمومی تقدیر و تشکر می ­شود.

  • نویسنده : پایگاه روابط عمومی هنر هشتم
  • منبع خبر : شرکت نفت مناطق مرکزی ایران