سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

سرپرست مدیریت روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.فیروز نصیر زاده به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

پایگاه  اطلاع رسانی روابط عمومیهنر هشتم سرپرست مدیریت روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

فیروز نصیر زاده به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، فیروز نصیر زاده به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه منصوب شد.

پیش از این دکتر مازیار محمدی، این مهم را برعهده داشت.