مدیر بازداشتگاه اوین خطاب به مسئولان روابط عمومی زندان‌های استان تهران گفت: روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است، روابط عمومی‌ها به عنوان اصلی‌ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان بوده و مسئولیت های خطیری در این زمینه بر عهده دارند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، حمید محمدی، مدیر بازداشتگاه اوین، در اولین نشست مسئولان روابط عمومی های زندان های استان تهران که در بازداشتگاه اوین برگزار شد، با اشاره به جایگاه ارتباطات و اطلاع رسانی در یک سازمان گفت: توجه ویژه به روابط عمومی، به عنوان نهادی که می‌تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.

مدیر بازداشتگاه اوین ادامه داد: روابط عمومی فرصتی مناسب را در اختیار مدیریت یک سازمان قرار می‌دهد که تصویر شفاف‌تری از آنچه در محیط سازمان و همچنین جامعه در جریان است یافته و برای پیشرفت هرچه بیشتر از آنها استفاده کند از این رو باید گفت یک روابط عمومی خوب می‌تواند نقش مناسبی را در پیوند مدیران و کارکنان داشته باشد.

وی تأکید کرد: روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است، روابط عمومی‌ها به عنوان اصلی‌ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان بوده و مسئولیت های خطیری در این زمینه بر عهده دارند.

محمدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مطالعه، بررسی و شناخت محیط داخل و خارج محل خدمت، یک وظیفه مهم روابط عمومی است که در نهایت به انعکاس خدمات سازمان به مخاطبان و دریافت خواسته ها و بازخورد آن به سازمان منجر می شود و برای مدیران امکان برنامه ریزی و تدوین راهکارهای مناسب را فراهم می سازد.

بنا به این خبر، نشست مسئولان روابط عمومی زندان های استان تهران  که با هدف ارتقای کیفیت امر اطلاع رسانی، تکریم ارباب رجوع و بررسی عملکرد و فعالیت ها صورت می گیرد، طی مرداد ماه در ندامتگاه ورامین برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است با ارزیابی صورت گرفته طی سال گذشته، روابط عمومی های زندان رجایی شهر، ندامتگاه قزلحصار و کانون اصلاح و تربیت مقام های برتر را کسب نمودند و این ارزیابی در پایان شش ماه اول سال جاری نیز انجام خواهد شد.