نشست هم اندیشی مجازی (ویدئو کنفرانسی) مدیران روابط‌عمومی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانها با حضور معاون وزیر و رئیس سارمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، اعضای هیات عامل، معاونین و مدیر کل حراست این سازمان برگزار و راهبردها و انتظارات جدید از روابط عمومی با تاکید بر مطالبات مردم محوری تبین شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل و جاده ای، نشست هم اندیشی مجازی (ویدئو کنفرانسی) مدیران روابط عمومی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانها با حضور معاون وزیر و رئیس سارمان راهداری و حمل ونقل جاده ای،اعضای هیات عامل،معاونین و مدیر کل حراست این سازمان برگزار و راهبرد ها و انتظارات جدید از روابط عمومی با تاکید بر مطالبات مردم محوری تبین شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس این سازمان در نشست مجازی هم اندیشی مدیران روابط عمومی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای سراسر کشور بر ضرورت تغییر رویکرد روابط این سازمان به روابط عمومی ملی و مردمی به جای روابط عمومی مدیر محوری و یاسارمان محوری با هدف پاسخگویی به تمام نیازها ی هموطنان در حوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای تاکید کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای افزود: امروز کار کرد روابط عمومی ها به تناسب شرایط رسانه ها و نیاز جامعه و مردم باید تغیر کند و روابط عمومی ها باید بپدیرند که روابط عمومی یک سازمان یا مدیر نیستند بلکه روابط عمومی آحاد مردم و نماد یک استان هستند.

وی تصریح کرد: روابط عمومی کارامد می تواند موجب تغییر فرهنگ سازمانی و ارتقای پاسخگویی مجموعه سازمان به مشکلات و کاستی هایی که مردم در صدد انتقال آن به سازمان هستند، نقش مردم محوری و همیار مردم را ایفا کنند وبدون تردید چنین روابط عمومی می تواند پیوند واقعی مردم به سازمان و بالعکس را فراهم نماید.
حسن نیا با اشاره به برخی موارد قابل تامل و تمرکز روابط عمومی ها در انتقال مشکلات حوزه کاری سازمان اظهار داشت: دامنه کاری روابط عمومی ها بسیار گسترده و در عین حال توجه به جزئیات کاری از دید مردم بسیار حائز اهمیت است از این رو چنانچه مشکلاتی مانند خرایی جاده ها ، نقص علایم ایمنی، مشکلات مربوط به پل ها ومسایل مشابه در حوزه حمل ونقل، نباید از دید روابط عمومی پنهان بماند و قبل از اینکه دیگران این موارد را منتقل کنند، روابط عمومی باید انتقال دهنده این مشکلات و به تبع آن مطالبه پاسخگویی از سازمان را داشته باشد.