تفاهم نامه همکاری آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه خاتم النبیین (ص) افغانستان به امضاء رسید.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، این تفاهم نامه به منظور گسترش روابط و همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه خاتم النبیین (ص) افغانستان به ریاست دکتر محمد جواد محسنی و دانشگاه علوم پزشکی ایران به ریاست دکتر جلیل کوهپایه زاده و با حضور معاون بین الملل و هیئت همراه در روز شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹ ،منعقد شد.
لازم به ذکر است اهم زمینه های همکاری شامل موارد ذیل است:
–    برگزاری دوره های آموزشی
–    انجام پروژه های مشترک
–    تبادل اعضای هیئت علمی
–    تبادل های های علمی ،آموزشی و تحقیقاتی
–    تبال اطلاعات
–    دیدارهای دوجانبه اعضای هیئت علمی
–    بهره بردن از ظرفیت و پتانسل های ویژه در حوزه های پزشکی و پیراپزشکی