معاون سیاسی و امنیتی استاندارزنجان،گفت: روابط‌عمومی‌ها از ظرفیت رسانه‌ها در تولید محتوا استفاده کنند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از مهر، خدابخش مرادی نافچی معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان در جلسه کمیته اطلاع رسانی در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه کرونا در زنجان همچنان جولان می‌دهد، گفت: در آرامش روانی که در جامعه نسبت به کرونا وجود دارد وجود و تاثیر رسانه‌ها بسیار مهم است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان، به برگزاری جشنواره مطبوعات اشاره کرد و افزود: در صورت برگزاری جشنواره مطبوعات، این جشنواره باید با رعایت پروتکل‌ها و تحت نظر دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان باشد.

مرادی نافچی با اشاره به وضعیت بیمه خبرنگاران، گفت: طی سال گذشته در روز خبرنگار، بحث بیمه مطرح شد و امسال در آستانه روز خبرنگار همچنان این مشکل بدون هیچ اقدامی پابرجا است.

وی با بیان اینکه روابط‌عمومی‌ها در بودجه سرفصل جداگانه ندارند و اشکالی در نظام بودجه است، گفت: انتظار می‌رود روابط‌عمومی‌ها از ظرفیت رسانه‌ها در تولید محتوا استفاده کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان، بر پیوست رسانه‌ای برای پروژه‌های تعریف‌شده در استان زنجان تاکید کردو گفت: با این کار مردم اطلاعات جامع و صحیحی نسبت به پروژه‌ها کسب می‌کنند و با اجرای این طرح، از رسانه‌ها نیز حمایت می‌شود.

مرادی نافچی تاکید کرد: رسانه‌ها با مانور بر روی اخبار مرتبط با کرونا و تاکید مکرر بر روی راهکارهای پیشگیری توانستند خوب عمل کنند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها از فرصت‌کرونایی پیش‌آمده در راستای ترویج ازدواج آسان برای جوانان استفاده کنند.، ابراز داشت: کسی با ازدواج در ایام کرونا مخالف نیست، بلکه گفته می‌شود ازدواج بدون دعوت مهمان برگزار شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان، با بیان اینکه ازدواج در ایام کرونایی بسیار هم خوب است و جلوی هزینه‌های زیاد را می‌گیرد، گفت: در استان دلیل شیوع موج دوم کرونا به دلیل برگزاری مراسم ناشی از سنت‌های اجتماعی عزا و عروسی افزایش یافت، عروسی ها باید بدون جمعیت زیاد باشد.