رئيس اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد استان سمنان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از عصر پویا، مدير كل كميته امداد استان سمنان در حكمي، رئيس اداره روابط عمومي و اطلاع رساني اين كميته را منصوب كرد. محسن مسعوديان راد، مدير كل كميته امداد استان سمنان، سعيد اسعدي را به عنوان رئيس اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد استان سمنان معرفي نمود.