تهرانی های دارای علائم کرونا می‌توانند برای غربالگری به مراکز منتخب اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، لیست مراکز منتخب غربالگری بیماران مبتلا و یا مشکوک به ویروس کووید ۱۹ به شرح زیر است:

لیست مراکز منتخب در پایگاه خبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نشانی http://www.sbmu.ac.ir/ قرار گرفته است.

تهرانی های مبتلا و یا دارای علائم کرونا می توانند برای غربالگری به مراکز منتخب اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنند.