مینا ساعتچی با حکم مدیر عامل بانک توسعه صادرات به سمت مدیر روابط عمومی این بانک منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، در حکم علی صالح آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات آمده است، با عنایت به سوابق، تجارب و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به سمت رییس اداره کل روابط عمومی و بین الملل منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال در تحقق اهداف بانک موفق و موید باشید.

گفتنی است، ساعتچی پیش از این مدیر روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و سردبیر شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا) بوده است.