هفتاد و ششمین مجمع روابط عمومی‌های منطقه ویژه پتروشیمی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی فجر انرژی خلیج فارس هفتاد و ششمین مجمع روابط عمومی‌های منطقه ویژه پتروشیمی برگزار شد. بنا بر اطلاعات این مرکز، نشست با حضور مدیر عامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس و چندی از روسای روابط عمومی‌های شرکت‌های پتروشیمی منطقه برگزار شد و در آن عملکر تقویم فرهنگی سال ۹۸ به استحضار افراد حاضر در جلسه رسید.

تقویم فرهنگی صنایع پتروشیمی به صورت سالانه اجرا شده و در پایان هر سال مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تقویم از سال ۸۶ و به منظور هماهنگی فرهنگی میان شرکت‌های پتروشیمی منطقه از سوی مدیران عامل تایید و تصویب شد.

طی این جلسه نیز نقاط ضعف و قوت تقویم فرهنگی پارسال مورد ارزیابی قرار گرفت و تقویم فرهنگی سال ۹۹ برای بررسی به شورای راهبردی مدیران عامل ارسال شد.