در جشنواره تبلیغات و روابط عمومی ایران که به صورت مجازی برگزار شد، ستاره ارتباطی دولت به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعطا شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از فارس نیوز، جشنواره تبلیغات و روابط عمومی ایران که به صورت مجازی برگزار شد، ستاره ارتباطی دولت به سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعطا شد.

در این رویداد که از طریق اینترنت پخش زنده شد، ستارگان روابط عمومی کشور در سال ۱۳۹۸ معرفی شدند.

بنا بر اعلام دبیرخانه جشنواره تبلیغات و روابط عمومی ایران، ستاره ارتباطی دولت، که هر سال توسط هیأت داوران این جشنواره انتخاب و معرفی می شود، براساس شاخص های تحرک خبری و رسانه ای، ارتباط سازنده و تعامل با رسانه ها، پاسخگویی به افکارعمومی و اطلاع رسانی مستمر و شفاف انتخاب می شود و طی سال های گذشته هم به اعضای دولت همچون، سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه و شهرسازی و وزیر امور خارجه، اعطا شده است.