فرماندار شهرستان آوج گفت: برخی از مدیران دستگاه‌ها اعتقاد چندانی به کار روابط عمومی ندارند و صرفا به این حرفه نگاه تزئینی دارند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از ایلنا، نصرت اله علیرضایی در بازدید از ایلنای مرکز قزوین اظهار کرد: نقطه قوت روابط عمومی‌ها یک معلول است و این موضوع چندان به خود روابط‌عمومی‌ها مرتبط نیست. در واقع روابط عمومی‌ها در فضایی کار می‌کنند که اگر آن فضا مناسب باشد هم روابط عمومی به نحو شایسته ای به وظایف درون و برون سازمانی می پردازد و هم کارها به شکل تخصصی و حرفه ای پیش می رود.

فرماندار آوج افزود: ضعف روابط عمومی‌ها به مدیرانی که در راس دستگاه ها قرار دارند  ارتباط مستقیم دارد؛ زیرا برخی از مدیران اعتقاد چندانی به کار روابط عمومی ندارند و نگاه آنان به روابط عمومی صرفا یک نگاه تزئینی است. از آنجایی که مدیران بر اساس شایسته سالاری انتخاب نمی شوند و بیشتر بر اساس مناسبات و روابط مسئولیت می‌گیرند این دسته از مدیران هم چندان به روابط عمومی‌ها اعتقادی ندارند و البته بخشی از کار هم به رسانه ها و قدرت افکار عمومی بر می گردد.

علیرضایی ادامه داد: امروزه مهم ترین مفهوم اجتماعی، سیاسی در عرصه عمومی مفهوم افکار عمومی است؛ هرچه قدر افکار عمومی مطالبه گر، پرسشگر و پیگیر باشد و خواسته و حقوق شهروندی را پیگیری کند فشار اجتماعی که در واقع بیشتر از کانال رسانه ها که به عنوان نمایندگان افکار عمومی و رکن چهارم دموکراسی هستند رخ می دهد، کاهش می یابد.

وی بیان کرد: هر قدر حضور رسانه ها پرقدرت باشد خود به خود روابط عمومی‌های ضعیف را کنار زده و مدیران را وادار می کنند که روابط عمومی های قوی، پاسخگو و متناسب با شان دستگاه و اقتضاهای جامعه که در واقع پاسخگوی نیازمندی های جامعه و حلقه واسطه گری و ارتباط با افکار عمومی بباشند را انتخاب کنند، ضعف روابط عمومی ها از یک طرف به ضعف ساختار مدیریت برمی گردد و از طرف دیگر ضعف قدرت افکار عمومی است و رسانه ها هم بخشی از این موضوع هستند.

این مسئول اضافه کرد: استان قزوین یک استان رسانه ای با جریانات و جناح های مختلف است که اساسا به عنوان جریانات سیاسی در سطح کلان شناسایی می‌شوند و رسانه های قزوین در واقع عضو جدایی از این جریانات سیاسی و فرهنگی که در بطن جامعه این استان وجود دارد، نیستند و در واقع سعی می کنند این چند صدایی را به نوعی مدیریت کنند.

فرماندار آوج با اشاره به آسیب رسانه های استان گفت: بخشی از این آسیب ها به دلیل ضعف اقتصادی است و از این نظر به خوبی نمی‌توانند صدای افکار عمومی را منعکس کنند و یک اقلیتی از رسانه های استان دچار جو زدگی هستند و در فضایی وهم آلود در حال فعالیت هستند و بخشی دیگر هم قدرت زده هستند که معمولا صدای دولت ها و حاکمیت را منعکس می کنند تا آنکه صدای مردم باشند.

علیرضایی یادآور شد: رسانه کارآمد و موثر رسانه ای است که اگر یک دوره موفق به انتشار اخبار نشد خلا یا کمبود آن در جامعه احساس شود همان طوری که جامعه نیازمند غذا است روزنامه ها هم در جامعه جدید هوای سیاسی شهروندان جامعه هستند و خاصیت رسانه ها در جهان امروز این است و اینکه رسانه ها چه در سطح استان یا کشور چه کارکردی دارند مورد توجه است و این موضوع می تواند یک هشدار برای رسانه ها باشد تا به این موضوع توجه بیشتری نشان دهند.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد صفحات نشریات محلی را آگهی‌ها تشکیل می‌دهند، بیان کرد: بیشتر اخبار نشریات یا قدیمی است و اگر نشریات این چنینی تعطیل شوند هیچ کس پیگیر آن نمی شود.

این مسئول عنوان کرد: تعبیر بنده از روابط عمومی این است که روابط عمومی ها روی دوم سکه مطبوعات و شعبه دوم رسانه ها هستند و همچنین روابط عمومی ها ادامه رسانه ها در سازمان ها هستند و باید بیشتر صدای مردم را از جلسات منعکس کنند.