دانشکده‌های طب ایرانی و علوم تغذیه و رژیم شناسی در مورد ساخت و بهره برداری پردیس مشترک دو دانشکده، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، نشست مشترکی با حضور دکتر حسین رضایی زاده، رئیس دانشکده طب ایرانی، دکتر محمدجواد حسین زاده، رئیس دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی و اعضای هیأت رئیسه و معاونان دو دانشکده، به میزبانی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر حسین زاده سابقه طولانی تعاملات و همکاری های گسترده دو دانشکده را یادآور شد و افزود: از زمانی که تصمیم گرفته شد دانشکده تغذیه و دانشکده طب ایرانی در یک پردیس مشترک متمرکز شوند، مسیر پر فراز و نشیبی طی شد. خوشبختانه از ابتدای این مسیر حمایت و راهنمایی دکتر کریمی رئیس دانشگاه همراه ما بود و ایشان هم گامیِ دو رئیس دانشکده برای رسیدن به یک هدف را اتفاقی مبارک دانستند.

رئیس دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی در ادامه افزود: در این مدت جلسات مشترکی برگزار و پیرامون بهره گیری از فرصتهای پیش رو تبادل نظر انجام  شد. آنچه در این زمان اهمیت دارد مستندسازی این روند و ثبت تصمیمات است که یکی از کارهایی که می تواند در این راستا انجام شود تبادل تفاهم نامه است. این مستندسازی از این نظر اهمیت دارد که هرگونه تغییری در آینده مدیریتی دانشگاه، خللی در روند اقداماتی که برای ارتقاء دو دانشکده در حال انجام است، ایجاد نخواهد کرد.

در ادامه جلسه دکتر رضایی زاده، با بیان این مطلب که حجمی از ساخت و ساز که در حال حاضر به ویژه در حوزه بیمارستان ها و خوابگاه ها در دانشگاه در حال انجام است، این دوران را دورانی طلایی برای دانشگاه کرده است، افزود: واقعیت این است که در کل مجموعه دانشگاه، فضاهای آموزشی دانشکده ها آنچنان که باید کارآمد و مطلوب نیست و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم. من همیشه بر این عقیده بودم که می بایست فضاهای آموزشی در شأن دانشگاه مناسب سازی شود.

رئیس دانشکده طب ایرانی در ادامه با تأکید بر این مطلب که فرهنگ کار گروهی در کشور وجود ندارد، افزود: احداث پردیس مشترک برای دو دانشکده علاوه بر اینکه با استفاده از ایجاد فضاها و مشاعات مشترک موجب صرفه جویی می شود، همچنین این نزدیکی می تواند منجر به همکاری های مشترک و تعاملات گسترده تر میان دو دانشکده شود.

در ادامه دکتر رضایی زاده با بیان این مطلب که بین طب ایرانی و علوم تغذیه بیشترین ارتباط مفهومی، علمی و فرهنگی وجود دارد، افزود: باتوجه به این اشتراکات گسترده، دو دانشکده می توانند کارآمدترین هم افزایی علمی را داشته باشند. تلاش هم بر این بوده است که در تمام مراحل به ویژه در طراحی فضاها با حفظ هویت مستقل دانشکده ها، این تعامل ها به حداکثر برسد.

دکتر رضایی زاده همچنین درخصوص روند فعالیت های انجام شده شامل انتخاب شرکت طراح، زمانبندی پروژه، پیش بینی هزینه ها و چالش های اجرایی به تفصیل توضیحاتی ارائه کرد و بر این نکته تأکید کرد که درخصوص طراحی ساختمان ها تلاش خواهد شد که در راستای ارتقاء هر دو دانشکده و باتوجه به شرایط بصری و هویت های محیطی، و آنچه در شأن دانشگاه است فاخرترین وکارآمدترین فضاسازی انجام شود.

در ادامه اعضای هیأت رئیسه دو دانشکده به بیان نظرات خود پرداختند.

در پایان، متن تفاهم نامه توسط دکتر حامد پورآرام معاون آموزشی و مدیر روابط عمومی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی قرائت شد و به امضای حاضرین رسید.