کاوه احمدی مدیرکل اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ورزش از فدراسیون ژیمناستیک بازدید و با زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از خبرگزای برنا، آنطور که روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک گزارش داده است، کاوه احمدی مدیرکل اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ورزش از فدراسیون ژیمناستیک بازدید و با زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار احمدی با اشاره به اینکه فدراسیون ژیمناستیک توانسته در حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی عملکرد مثبتی داشته باشد گفت: هدف وزارت ورزش این است که این حوزه از جایگاه بهتری در فدراسیون‌ها برخوردار شود. خوشبختانه در فدراسیون ژیمناستیک اقدامات مثبتی در حوزه روابط عمومی رخ داده است و ما از این اقدامات استقبال و قدردانی می‌کنیم.

اینچه درگاهی نیز ضمن خیرمقدم و خوشامدگویی به احمدی گفت: روابط عمومی هر فدراسیونی ویترین آن فدراسیون است و در این مدت اتفاقات و اقدامات قابل توجهی توسط روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک انجام شده است.