طی حکمی مهدی عظیمی نژاد مدیر روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان مرکزی انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از برنا، با حکم سید علی آقازاده، استاندار استان مرکزی، مهدی عظیمی نژاد، مدیر روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان انتخاب شد،

در این حکم آمده است:

جناب آقای عظیمی نژاد مدیر محترم روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی نظر به ضرورت نقش آفرینی نهادینه استانداری ها در روند مدیریت افکار عمومی استان و در راستای ارتقاء کیفی روابط عمومی ها استان، و به استنادتبصره ۱ماده ۱۰ اساسنامه شماره ۹۰۳۵۰ مورخ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ و صورتجلسه شماره ۱۰۷۶۲۹ مورخ ۰۷/۱۲/۹۷مجمع عمومی شورای هماهنگی روبط عمومی های استان، بدینوسیله جنابعالی را به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان مرکزی منصوب می نمایم. امید است با استعانت از خداوند متعال در چارچوب قوانین و مقرارت مربوطه در جهت پیشبرد اهداف متعالی دولت تدبیر و امید و همچنین خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.

لازم به ذکر است مهدی عظیمی نژاد داری مدرک کارشناسی روابط عمومی، کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی و دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات است.

وی در سال جاری برای دومین با به عنوان روابط عمومی برتر استان مرکزی انتخاب شده و در سال ۹۲ نیز به عنوان جوان برتر استان مرکزی در حوزه رسانه انتخاب شده بود. ایشان ده سال سابقه فعالیت فرهنگی، رسانه ای و مطبوعاتی در استان مرکزی و تهران را دارد و از فعالین فرهنگی و رسانه ای بوده که در جشنواره های متعدد فرهنگی و رسانه ای حائز رتبه برتر در سطح کشور و استان بوده است.