با حكم رياست انجمن و هيئت ورزش كارگری استان، مسئول كميته روابط عمومی انجمن پهلوانی و زورخانه ای كارگری استان گيلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از رشت پرس، مرتضی رئوفی با حكم عباس پاك نهاد رئیس انجمن ورزش پهلوانی و زورخانه ای كارگری استان گیلان، به عنوان مسئول كميته روابط عمومی انجمن پهلوانی و زورخانه ای كارگری استان گيلان منصوب شد

شایان ذکر است مهندس مرتضی رئوفی ، پیش از این سابقه دبیر روابط عمومی هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان گیلان و کاربر روابط عمومی فدراسیون انجمن پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسلامی ایران را داشته است .