محمدشریعتمداری وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی در خصوص تصویب حق مسکن کارگری گفت : امروز کمیسیون اقتصادی دولت، به اتفاق آرا افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را که پیش از این در شورای عالی کار پیشنهاد و تصویب شده بود به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری یادآور شد: با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، موضوع تصویب حق مسکن کارگری برای تصمیم گیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع این امر طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب می شود.