مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری ایلام با اشاره به نتایج ماهانه ارزیابی عملکرد روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان در خردادماه گفت: عملکرد عمده روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان کماکان در وضعیت ضعیف قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از ایرنا، آیت قیصربیگی بیان کرد: در این دوره اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امتیاز ۷۶ امتیاز( خوب)، دانشگاه علوم‌پزشکی با امتیاز ۶۹ امتیاز و بهزیستی با امتیاز ۶۷ امتیاز در بین دستگاه های اجرایی استان به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

وی ادامه داد: همچنین در بین فرمانداری ها نیز فرمانداری شهرستان بدره به عنوان برتر انتخاب شد.

وی با بیان اینکه کماکان عملکرد ۵۸ درصد دستگاه های اجرایی استان در حوزه روابط عمومی ها در وضعیت ضعیف و خیلی ضعیف قرار دارد، ادامه داد: با این وجود در مقایسه با ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری شاهد رشد نسبی جایگاه روابط عمومی در برخی دستگاه های اجرایی بوده ایم ولی همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

وی گفت: در ارزیابی شاخص های ۲۰ گانه که در پنج سطح توصیفی بسیار خوب، خوب، متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف انجام می شود در خرداد ماه سال جاری ۱۴ درصد دستگاه های اجرایی نمره بسیار ضعیف، ۴۴ درصد ضعیف، ۴۲ درصد متوسط و تنها ۲ درصد موفق شده اند که نمره خوب کسب کنند.

وی بیان کرد: این در حالی است که در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری ۹۱ درصد دستگاه های اجرایی نمره بسیار ضعیف و ضعیف و تنها ۹ درصد موفق به کسب نمره متوسط شده بودند.

وی در ادامه به ارزیابی روابط عمومی فرمانداری های استان در خرداد ماه پرداخت و گفت: اگر چه در این حوزه نیز به نسبت شاهد رشد شاخص ها در حوزه روابط عمومی بوده ایم اما کماکان تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم که لازم است فرمانداران در جهت ارتقای جایگاه روابط عمومی اقدام کنند.

قیصربیگی در خصوص ارزیابی روابط عمومی فرمانداری های استان در خرداد ماه گفت: از ۱۰ فرمانداری که مورد در ارزیابی قرار گرفته است ۴ فرمانداری وضعیت بسیار ضعیف، ۵ فرمانداری وضعیت ضعیف و یک فرمانداری وضعیت متوسط داشته است و یک فرمانداری هم بنا به درخواست فرماندار مربوطه به خاطر تازه تاسیس بودن و عدم وجود زیرساخت های لازم از حوزه ارزیابی خارج شده است.

وی مهمترین علت ضعیف بودن روابط عمومی فرمانداری های استان در حوزه روابط‌ عمومی را عدم حضور نیروهای تخصصی در این حوزه عنوان کرد وگفت: در این واحدها اغلب افرادی کار روابط عمومی را انجام می دهد که ضمن اینکه در این حوزه تخصص لازم ندارد همزمان چند کار دیگر به آنها محول شده و این موجب عدم تمرکز بر فعالیت های روابط عمومی می شود.

وی در ادامه خواستار توجه بیشتر فرمانداران به مقوله مهم روابط عمومی شد و گفت: نتایج بدست آمده بازخوردی گویا ایجاد کرده است تا با رفع مشکلات و موانع بر سر راه روابط عمومی ها شاهد پویایی بیشتر در فرمانداری ها باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد که در ماه های آینده با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده شاهد رشد شاخص ها در حوزه روابط عمومی دستگاه های اجرایی باشیم.