مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در استان تاکنون مبلغ ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار جهت کمک به بیمارستان برای خرید ملزومات از وزارت متبوع دریافت شده است.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از ایسنا، آرزو فلاحی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در جمع خبرنگاران، به اقدامات کارگروه پشتیبانی در مقابله با کرونا اشاره و اظهارکرد: بکارگیری و جذب نیروی انسانی (درمان و پشتیبانی) به صورت قرارداد ۸۹ روزه به تعداد ۳۹۵ نفر تا کنون بر اساس گزارش ثبت نامی در سامانه رشد وزارت متبوع در استان صورت گرفته است.

وی افزود: اعتبارات دریافتی از وزارت متبوع بابت خرید دارو و وسایل حفاظت فردی، کیت های آزمایشگاهی و غیره مبلغی بالغ بر ۱۳۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده است.

به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، از ابتدای شیوع ویروس کرونا در استان تاکنون ۱۰۶ میلیارد ریال اعتبار از وزارت متبوع بابت دستگاه اکسیژن ساز و تجهیزات پزشکی دریافت شده است.

فلاحی از شرکت ۲ هزار بهورز و مراقب سلامت و پزشک در کنترل کرونا در سیستم بهداشتی در استان در ایام کرونا خبر داد و گفت: بهورزان و مراقبین سلامت جهت غربالگری جمعیت استان در این ایام فعالیت شبانه‌روزی داشته‌اند.

وی تصریح کرد: غربالگری و پیگیری ۲۱۲ هزار نفر از افراد در تماس با بیماران مبتلا به کرونا مدت ۷ تا ۱۴ روز در استان انجام شده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: مبلغ ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار جهت کمک به بیمارستان برای خرید ملزومات از وزارت متبوع دریافت شده است.

فلاحی اعتبارات دریافتی از وزارت متبوع بابت پاداش پرسنل (بهداشتی و درمانی) را مبلغ ۷۶ میلیارد ریال (در ۵ مرحله) اعلام کرد.

وی با بیان اینکه کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین سلامت در مدت زمان یادشده مبلغی بالغ بر ۶۶ میلیارد و ۷۱۱ میلیون  ریال بوده است، یادآور شد: ملزومات خریداری شده وکمک های مردمی و خیرین سلامت در بین واحدهای تابعه در ۱۹ پارت بر اساس نیاز واحدها تابعه در سطح استان توزیع شده است.