کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت درحاشیه جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ازمدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر تقدیر کرد

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از بولتن نیوز، کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مجید محسنی مجد مدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر به جهت حضور فعال و نقش موثر در کنترل و مهار کرونا تقدیر کرد. بخشی از پیام بدین شرح است:

اطلاع رسانی بحران بر پایه توسعه آگاهی مردم و با رویکرد پیشگیرانه نقش بسزایی در توانمند سازی مردم بر غلبه بر ویروس کووید ۱۹ دارد؛ بر این اساس و با توجه به بررسی به عمل آمدهف عملکرد آن هلدینگ در طی ماه های اخیر که میروس کووید ۱۹ ظاهر و تپیدمی شد، ارزشمند و موثر بوده و توانسته است نقش قابل توجهی را در کنترل و مهار آن به خود اختصاص دهد.

 

تقدیر روابط عمومی وزارت بهداشت از گروه توسعه صنایع بهشهر