مديركل روابط عمومی مجلس از ارائه دادخواست به دستگاه قضایی عليه «تخريب كنندگان مجلس» خبر داده است.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از انتخاب، علیرضا شریفی، مديركل روابط عمومی مجلس در توئیتی نوشت: سکوت در برابر تخریب جایگاه مجلس جفا به رای مردم است؛ نباید با تابلوی روزنامه‌نگاری، عدالت خواهی و یا نمایندگی خود را از پیگیری قضایی تهمت مصون بدانند.

وی افزود امروز علیه تخریب کنندگان به قوه قضاییه دادخواست داده شد. امیدواریم این بار تعللی در برخورد قانونی نباشد.