طی حکمی از سوی شهردار منطقه ۱۲، محمد جنگروی به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از دنیای خبر، علی محمد سعادتی شهردار قلب تهران، ضمن تقدیر از زحمات احمد کهربائی در مدت تصدی مسئولیت این اداره، طی حکمی محمد جنگروی را به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ منصوب کرد.