بعید است در خوشبینانه ترین حالت تا پایان سال جاری و اوایل سال آتی دسترسی عمومی به واکسن ایرانی و یا واکسن خارجی کرونا فراهم شود.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از عصر ایران، مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: واکسن کرونا که در روسیه تهیه شده است در صورتیکه بخواهد در ایران استفاده شود باید استاندارهای علمی و فنی لازم درکشور را پاس کند.

دکتر کیانوش جهانپور در پاسخ به پرسشی در مبنی بر اینکه آیا واکسن کرونا که به تازگی در کشور روسیه معرفی شده است در ایران نیز استفاده می شود، گفت: برای تهیه و در اختیار گذاشتن واکسن کرونا در کشور پسوند روسی، چینی و یا اروپایی مهم نیست بلکه آنچه حائز اهمیت است طی شدن موفقیت آمیز تمامی مراحل علمی و تایید شدن آن از سوی مراکز بین المللی است که پس از آن نیز وزرات بهداشت باید قبل از ارائه واکسن به عموم مردم تمامی مراحل علمی آن را تایید کند.

وی ادامه داد: آن چیزی که اخیرا در روسیه به عنوان واکسن کرونا از آن رونمایی شد با اطلاعاتی که ما داریم مرحله اول مطالعات بالینی را طی کرده و لذا نیازمند بررسی های بیشتری است.

دکتر جهانپور با بیان اینکه در حال حاضر حداقل ۶ واکسن در دنیا شامل ۳ واکسن در چین و ۳ واکسن در اروپا و امریکا تا مرحله سوم مطالعات بالینی را طی کرده اند گفت: مطالعات واکسن کرونا در این کشورها به نوعی جلوتر از واکسن تهیه شده روسی هستند ولی در مجموع مستندات نهایی در مورد هر کدام از واکسن ها که تهیه شود نشان دهنده این باشند که استفاده از آن عوارضی نداشته و یا با کمترین عوارض می تواند ایمنی موثر و پایدار برقرار کند می تواند در فهرست واکسن هایی که وزارت بهداشت آن را تهیه می کند قرار بگیرد.

مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت با اشاره به تلاش های شرکت های داخلی در زمینه تهیه واکسن کرونا خاطر نشان کرد:در کشور ما حداقل ۲ واکسن با استراتژی های مختلف در آستانه مطالعات بالینی هستند لذا امکان دارد تا در ماه های آینده و پس از موفقیت در مطالعات بالینی ما نیز واکسن ایرانی کرونا را داشته باشیم.

جهانپور در ادامه در مورد زمان ارائه واکسن به عموم مردم در ایران گفت: بعید است در خوشبینانه ترین حالت تا پایان سال جاری و اوایل سال آتی دسترسی عمومی به واکسن ایرانی و یا واکسن خارجی کرونا فراهم شود.