روابط عمومی که همراه آن مجموعه ای از اصول مورد اعتماد را در طول زمان آموخته ایم. برخی می گویند که آن ها قدیمی اند و مایلند که آن ها را منسوخ شده قلمداد کنند. اما، قدیمی به این معنی نیست که به کار نمی آیند. بعضی از قدیمی ترین اصول کارآمد، هنوز هم حتی در دنیای دیجیتال صحیح می باشند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، چسبیدن به ایده ها و روش هایی که کارا بودند و دور انداختن روش های ناکارآمد، بخشی از فرآیند تکرارشونده ماست به ویژه در دنیای دیجیتال. نوآوری واقعی زمانی اتفاق می افتد که عینک رنگی را برداریم و عملکرد خود را از چشمان جدیدی ببینیم.

در این جا پنج راهنمایی وجود دارد:

۱- نگاهی دوباره به برنامه‌ها و کمپین های خود داشته باشید

کار هر شرکتی را می توان با نگاهی دوباره به راهکارهایش انجام داد وگرنه با رکود و ایستایی کمپین مواجه خواهید شد. با برداشتن گامی به عقب و مرور اهداف نهایی، مخاطبان و روش ها، شروع کنید. مروز کنید که از چه راه دوری آمده اید و سپس در استراتژی و تاکتیک های خود بازنگری کنید. زمانی که این کار را انجام می دهید افکار منفی را از خود دور کنید (افکاری که هر ایده جدیدی که در لحظه عملی به نظر نمی رسند را رد می کنند).

اجازه بدهید ایده های ابتکاری جریان یابند. قبل از اینکه پنج صفحه از ایده جدیدتان را بنویسید متوقف نشوید. خودتان را به جای موکلانتان بگذارید. از چشمان آن ها به کمپین های خود بنگرید.

۲- هیچ چیز مانند روابط عمومی سنتی نیست

روابط عمومی که همراه آن مجموعه ای از اصول مورد اعتماد را در طول زمان آموخته ایم. برخی می گویند که آن ها قدیمی اند و مایلند که آن ها را منسوخ شده قلمداد کنند. اما، قدیمی به این معنی نیست که به کار نمی آیند. بعضی از قدیمی ترین اصول کارآمد، هنوز هم حتی در دنیای دیجیتال صحیح می باشند.

اگرچه به عنوان متخصصان روابط عمومی، لازم است مطمئن شویم که همپای موکلان خود هستیم و به این منظور باید دیدگاهی خارج از راه های معمولی انجام کارها داشته باشیم. به کمپین های خود از عدسی دانش، تجربه و عملکرد خودتان نگاه کنید، اما فکرتان را به روی ایده های نو و احتمالات باز کنید.

۳- به همکاری فکر کنید

بسیاری از ما در سیلوهای روابط عمومی خودمان کار می کنیم و بین کار خود و سایر تاکتیک های بازاریابی جدایی ایجاد می کنیم. مدت هاست که زمان این نوع رویکردها سپری شده است، یکپارچگی همه چیز است اما از آن مهم تر درک سایر اصول است. اگر درک کنید که شرکت تبلیغاتی، یا تیم دیجیتال یا ترویج چگونه کار می کند، دانش بهتری از چگونگی همکاری نزدیکتر با آن ها به منظور انتفاع موکلان خود خواهید داشت.

گفته شدن این که همکاری از یکپارچگی بیشتر است یک رویکرد است. این به معنی به اشتراک گذاشتن افکار و ایده ها با دیگران است. درست مانند شما دانش های زیادی در سایر متخصصان است که از همفکری برای رسیدن به راه حل های بهتر برای موکلان و حرفه خود ابایی ندارند. همچنین همکاری به معنی صادق و روراست بودن با موکل تان و کار کردن با یکدیگر برای انجام بهتر کارها نسبت به سال قبل است.

۴- برنامه ریزی شغلی را فراموش نکنید

به خاطر داشته باشید که بیشتر مردم در این زمان به زندگی خود نگاه می کنند و از خود می پرسند که آیا در مسیر درست هستند. به عنوان یک بنگاه یا رهبر تیم، باید خود را با نیازها و اهداف کارکنان خود وفق دهید. روی برنامه کاری که با اهداف آن ها و سازمان تان همخوانی دارد کار کنید. سپس تصمیم بگیرید این وعده ها را عملی کنید.

۵- مسئولیت پذیر و متعهد باشید

ما در صنعتی هستیم که از موفقیت برندها، شرکت ها و مردم، جدایی ناپذیر است. ما فرصت فوق العاده ای داریم تا بخشی از این موفقیت باشیم که به همراه خود فرصت کاری، رشد اقتصادی و جایزه مالی خواهد داشت. هر نوعی ترسی را کنار بگذارید. از دستاوردهای خود و کسب و کارتان و صنعت مان به خود ببالید. تعهد کنید که بهترین متخصص روابط عمومی بشوید.