رحیم فلاح زاده به صورت سرزده در اداره روابط عمومی مخابرات منطقه خوزستان حضور یافت و با کارکنان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از قلم ماندگار، مدیر مخابرات منطقه خوزستان با کارکنان روابط عمومی دیدار و گفتگو کرد.

رحیم فلاح زاده به صورت سرزده در اداره روابط عمومی حضور یافت و با کارکنان دیدار و گفت و گو کرد. وی بر اطلاع رسانی و انعکاس فعالیت های توسعه ای و اقدامات انجام شده در سایر نقاط استان به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشتریان تأکید کرد. مدیر مخابرات منطقه خوزستان ضمن قدردانی از فعالیت های صورت گرفته در این اداره، همدلی و صمیمیت بین کارکنان را عامل پیشرفت در کار دانست.

در پایان این دیدار، کارکنان در خصوص مشکلات پیش رو و ارائه راهکار با مدیر منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.