مدير روابط عمومي استانداري گيلان از مشخص شدن اعضاي جديد هيات رييسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان گيلان خبر داد.  

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از عصر پویا، مدير روابط عمومي استانداري گيلان از مشخص شدن اعضاي جديد هيات رييسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان گيلان با برگزاري انتخابات خبر داد.   اميرحسين كبيري در گفت و گويي اظهار داشت: پس از اعلام فراخوان براي برگزاري انتخابات هيات رييسه شوراي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان گيلان، تعداد ۲۶ نفر از مديران روابط عمومي ها آمادگي خود را براي نامزدي اعلام كردند. وي اضافه كرد: با هماهنگي هاي بعمل آمده و در راستاي اجراي دستورالعمل هاي بهداشتي و عدم شكل گيري تجمعات انساني، طي سه روز كار اخذ آراء انجام شد و مديران روابط عمومي ها طي اين مدت آراي خود را به صندوق انداختند.

كبيري گفت: در اين انتخابات از بين تعداد ۶۳ برگه رأي اخذ شده آقايان قاسم مصفا (اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي) با ۳۶ رأي، محمدرضا محبي ( صدا و سيماي مركز گيلان)با ۳۵ رأي، سيد رضا علوي (فرودگاه) با ۲۹ رأي، شاهين جهانگيربلورچيان (شهرداري لاهيجان) با ۲۸ رأي، عليرضا قانع (شهرداري رشت) با ۲۴رأي، مهدي كاظميان (منطقه آزاد انزلي) با ۲۳ رأي و مرتضي ورزل دوست (اداره كل ورزش و جوانان) با ۱۸ رأي به مدت دو سال به عنوان اعضاي جديد هيات رييسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان گيلان انتخاب شدند. وي افزود: آقايان ياسر عليجاني (فرمانداري رشت) و حميد مخصوص (راه و شهرسازي) نيز به عنوان اعضاي علي البدل برگزيده شدند.

مدير روابط عمومي استانداري گيلان اضافه كرد: احكام اعضاي جديد هيات رييسه توسط استاندار گيلان به عنوان رييس شوراي روابط عمومي هاي استان صادر و ابلاغ خواهد شد. كبيري اظهار كرد: شوراي روابط عمومي به عنوان بازوي قوي جريان اطلاع رساني براي تحول در فعاليت روابط عمومي هاي استان، ارتقاي دانش مديران و انعكاس خدمات دولت نقش مهمي در دوره جديد ايفاي نقش خواهد كرد.

لازم بذكر است اعضاي هيات رييسه اين شورا ۹ نفر هستند كه دو عضو آن شامل استاندار (در غياب ايشان، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري) به عنوان رييس شورا و مدير روابط عمومي استانداري بعنوان دبير ، عضو ثابت هستند و هفت نفر باقيمانده به وسيله راي مستقيم مجمع عمومي براي مدت ۲ سال انتخاب مي شوند.