سرپرست روابط‌عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، سرپرست روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز منصوب شد

طاها طلایی از سوی فریدون محمدی مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور فرهنگی، این اداره کل منصوب شد.

به گزارش شارا به نقل از شهروندالبرز، امروزه اهمیت و نقش روابط عمومی ها در دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی، پیچیدگی و پویای روزافزون اجتماعات بشری است.

یکی از عواملی که در سرنوشت هر موسسه، گروه و فرد اهمیت و ارزش اساسی دارد و آنها را در نیل به هدف هایشان یاری می دهد، کیفیت رابطه آنها با افراد و موسساتی است که با آن سروکار دارند و همچنین افکار عمومی جامعه ای که در آن به فعالیت مشغولند.

لذا یکی از ارکان مهم در ساختار دستگاه ها به شمار می رود.

القصه…

خبردار شدیم که طاها طلایی از سوی فریدون محمدی مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور فرهنگی، این اداره کل منصوب شد.

انتخاب شایسته طاها طلایی در این سمت، با توجه به تعامل ارزنده و سازنده ایشان به عنوان شاهراه ارتباطی میان این اداره کل با دستگاه های اجرایی استان و در راس آنان اصحاب رسانه، در مدت خدمت ایشان تبریک گفته و از ایزد منان توفیق روز افزون در جهت استحکام بخشی این امر مهم را خواهانیم.